Obavještavaju se studenti, nastavni kadar i zaposleni Visoke škole za uslužni biznis, da su, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 43/07) i odlukom uprave Škole, sljedeći dani neradni: 22.04, 23.04, 25.04, 02.05. i 09.05.2022. godine.

Tih dana neće biti nastave, niti će raditi službe Škole.