Rezultate kolokvijuma iz Kvantitativnih i kvalitativnih metoda analize podataka možete preuzeti OVDJE.