Rezultate kolokvijuma iz predmeta ,,Poslovna statistika“ možete preuzeti OVDJE.