Konkurs za upis nove generacije studenata na Visokoj školi za uslužni biznis, Istočno Sarajevo – Sokolac biće objavljen 6. juna 2022. godine.

Tekst Konkursa za upis studenata u akademskoj 2022/2023. godini biće objavljen u dnevnim novinama i na internet stranici Visoke škole za uslužni biznis www.vub.edu.ba.

Kako je predviđeno Akademskim kalendarom prijem dokumenata za upis trajaće od 13. juna do 30. juna 2022. godine.

Prijemni ispit za upis u prvu godinu zakazan je 04. jula 2022. godine, a upis primljenih kandidata trajaće od 11. jula do 16. jula 2022. godine.