Visoka škola za uslužni biznis već drugu akademsku godinu uspješno sarađuje sa EBSCO informacionim servisima i ima pristup EBSCO bazi elektronskih knjiga pomoću EBSCOhost platforme, čime svojim studentima, profesorima i saradnicima omogućava besplatan pristup i dostupnost velikom broju elektronskih knjiga iz eBook Academic Collection (EBSCOhos) baze.

 • Academic Search Complete(baza podataka je kombinacija akademskih časopisa, periodičnih publikacija, izvještaja i zadovoljava potrebe naučnika i istraživača u gotovo svim disciplinama);
 • Business Source Complete(nudi bogatstvo do sada neviđenih recenzija, časopisa s punim tekstom i drugih izvora koji pružaju istorijske informacije i trenutne trendove u poslovanju koji podstiču raspravu o budućem razvoju i promjenama u poslovnom svijetu.
  Sadržaj uključuje:
  545 aktivnih časopisa i časopisa s punim tekstom i otvorenim pristupom
  1.465 aktivnih časopisa s punim tekstom, recenziranim i neotvorenim pristupom
  910 aktivnih, cjelovitih časopisa, recenziranih i neotvorenih časopisa bez zabrane
  878 aktivnih, cjelovitih časopisa s otvorenim pristupom indeksiranih u Web of Science ili Scopus
  27.000+ video zapisa vodećih poslovnih ljudi
  Predmeti uključuju računovodstvo, administraciju, bankarstvo, ekonomiju, finansije, ljudske resurse, menadžment, marketing.);
 • eBooks Academic Subscription Collection (baza nudi e-knjige korisne studentima za njihova istraživanja. Ova multidisciplinarna zbirka uključuje na hiljade e-knjiga koje pokrivaju velik izbor akademskih predmeta i sadrži e-knjige vodećih izdavača i univerzitetskih tekovina. Sadržaj uključuje: gotovo 210 000 e-knjiga);
 • eBooks Business Subscription Collection (baza za opremanje studenata i nastavnika pristupom hiljadama e-knjiga posvećenih proučavanju poslovanja. Od sprovođenja poslovnog istraživanja do pomoći studentima u razumijevanju opštih poslovnih koncepata, ova zbirka nudi naslove koji se traže u poslovnim bibliotekama. Pristup e-knjigama pokriva mnoge teme: poslovnu etiku, razvoj karijere, računare i tehnologiju, preduzetništvo, finansije, ljudske resurse, industriju i rad, menadžment, marketing, odnose s javnošću, organizacionu psihologiju i dr.);
 • Political Science Complete (baza podataka istraživanja sa cijelim tekstovima koja pokriva političke teme sa svjetskim fokusom, uključujući međunarodne odnose, političku teoriju i uporednu politiku. Sa stotinama časopisa s punim tekstom, referentnim knjigama i hiljadama radova s konferencija, dragocijen je resurs za istraživače politikologije i vladinih institucija);
 • Legal Source (pružajući indeksiranje i pokrivanje cijelog teksta najcjenjenijih naučnih  pravnih časopisa, Legal Source je mjerodavna baza podataka o aktuelnim problemima, studijama, razmišljanjima i trendovima pravnog svijeta. Izvrstan je resurs za advokate, poslovne ljude, pravne savjetnike, studente, pravnike i druge koji se bave zakonom).

EBSCO – je vodeći svjetski dobavljač elektronskih usluga i baza podataka na tržištu informativnih usluga, koje predstavljaju više od 200 naučnih, tehničkih i medicinskih osnova za različite grupe korisnika. Baze podataka sadrže više od 30.000 časopisa s punim tekstom, knjiga, brošura, novina, referentnih knjiga i analitičkih kritika iz različitih naučnih i stručnih oblasti.

Pristup je omogućen putem sledećih pristupnih podataka:

Stranica za logovanje:                   https://search.ebscohost.com/
Korisničko ime:                              vub
Lozinka:                                         za lozinku se javite u biblioteku škole