Dana 31.05.2022. godine od 16:00 do 19:00 h, Doc. dr Dražen Erkić održao je vježbe iz predmeta Kriminalistika, gdje su tom prilikom obrađene praktično dvije nastavne jedinice, i to:

1. Uviđaj saobraćajne nezgode sa smrtnom posledicom

2. Pretres stana i drugih prostorija kod krivičnog djela teške krađe

Vježbama su prisustvovali studenti II godine Javne uprave i bezbjednosti, Prava i Političkih nauka.