Međunarodna konferencija o savremenim dostignućima u nauci i tehnologiji (CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY – COAST), koja je održana  од 26. do 29. maja  2022. u organizaciji Fakulteta za menadžment u Herceg Novom u Crnoj Gori, okupila je brojne eminentne stručnjake, akademsku zajednicu, istraživače i naučnike radi razmjene informacija, iskustava i rezultata istraživanja o svim  aspektima specijalizovanih i interdisciplinarnih oblasti.

Konferencija je pružila mogućnost svim učesnicima da razmijene ideje i predstave svoja istraživanja međunarodnoj zajednici, kao i da se podstakne rasprava o najnovijim inovacijama, dostignućima, trendovima, praktičnim problemima i izazovima sa kojima se suočavaju u tim oblastima.

Na Konferenciji su se putem, plenarnih predavanja, okruglih stolova i prezentacija prezentovali savremeni naučni i stručni rezultati, organizovale rasprave i pregledna predavanja,  prezentovani su razvojni i proizvodni projekti i programi. Rad na Konferenciji se odvijao u okviru autorskih sekcija.

Rad sekcija je objavljen u  Programu konferencije  COAST 2022  datom na sajtu konferencije  https://confcoast.com/

Visoka škola za uslužni biznis Sokolac je koorganizator konferencije i da je pored organizaciong dala i naučni doprinos učestvujući sa 2 naučno-istraživačka rada.