Profesori Visoke škole za uslužni biznis Sokolac, uzeli su aktivno učešće u radu konferencije na kojoj su predstavili sedam naučnih radova. Na konfereciji su učestvovali direktor škole doc. dr Ognjen Bakmaz, profesori škole prof. dr Aco Bobić, prof. dr Dragan Vukasović i Msc Alen Kamiš.

Ove godine svoje radove je predstavilo više od 400 autora i koatora iz Rusije, Srbije, Slovenije, Nigerije, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Austrije, Hrvatske, Slovačke, Crne Gore, Rumunije, Turske i Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji je prezentovano 145 radova iz različitih naučnih oblasti:

  • · Inženjerstvo, tehnologija i materijali,
  • · Računarske nauke,
  • · Ekologija, energetska efikasnost i zelena energija,
  • · Ekonomske nauke i menadžment,
  • · Pravne nauke,
  • · Psihologija,
  • · Obrazovanje i
  • · Medicinske nauke.

Konferenciju STED 2022 je otvorila Dr Julija Zujenkova sa Ruskog univerziteta „Narodno prijateljstvo“ temom „Value based approach as a driver of modern Healthcare,“ dok je prof. dr Bojan Rosi sa Fakulteta za logistiku iz Maribora predstavio temu „Međunarodni ISO standardi, pametni gradovi i zajednice.“

Drugog dana konferencije plenarna predavanja održali su dr Svetlana Anđelić sa Fakulteta računarskih nauka Univerziteta PIM koja je govorila na temu “Provera znanja primenom računarskog adaptivnog testiranja kao odgovor na savremene tendencije u obrazovanju” i dr Tamara Erceg sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa temom “Optimizacija primenskih svojstava biorazgradivih filmova na osnovu celuloze acetata primenom principa zelene hemije.”