Proces reakreditacije Visoke škole za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac koji je trajao nepune dvije godine, uspješno je okončan i izvještaj o akreditaciji pokazuje da ova škola ispunjava sve kriterijume u oblasti visokog obrazovanja, ali i standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u okviru evropskog jedinstvenog prostora u oblasti istog.

Direktor Visoke škole za uslužni biznis Ognjen Bakmaz kazao je da su izvještaj kojim se potvrđuje ispunjenost svih kriterijuma dobili prošle sedmice od Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, te da ono ima period važenja od pet godina.

– Sve aktivnosti vezane za reakreditaciju su sprovedene na vrijeme i dobili smo određene preporuke šta treba unaprijediti u okviru naše škole. Proces akreditacije nikada nije završen u potpunosti, on je stalno u toku i nama predstoji ponovna akreditacija programa, kao i stalno usavršavanje. Siguran sam da ćemo i u budućnosti predano raditi na unapređenju svih oblasti u obrazovanju. Zahvalio bih se onima koji su učestvovali u reakreditacionom postupku, studentima, nastavnom i nenastavnom kadru kao i članovima Komisije za akreditaciju – naglasio je Bakmaz.

On je podsjetio da je VUB od marta 2022. godine postao punopravna članica Svjetske asocijacije univerziteta (IAO) kao jedina visoka škola iz Bosne i Hercegovine, kao i da se uspješno realizuje međunarodna saradnja kada je u pitanju razmjena studenata.

– Tri studenta naše škole, studijskog programa Ekonomija i poslovanje borave na šestomjesečnoj razmjeni studenata na Univerzitetu Aksenda (Acsenda) u Vankuveru u Kanadi, dok će od 18. do 23. jula u okviru Ersmus projekta četiri naša profesora boraviti na Univerzitetu Dženu (Jaenu) u Španiji – naveo je on.

Bakmaz je dodao da je Visoka škola za uslužni biznis bila koorganizator dvije međunarodne konferencije Kost (Coast) i Sted (Sted) koje su održane u junu ove godine u Herceg Novom i Trebinju. Po prvi put u organizaciji VUB-a održaće se naučna konferencija „Balkan 2022“ na Jahorini u periodu od 23. do 25. septembra ove godine.

Junsko – julski ispitni rok odvija se po nastavnom planu i programu, a u toku je i prvi upisni rok za brucoše. Visoka škola trenutno broji oko 560 studenata, raspoređenih na studijske programe: Javna uprava i bezbjednost, Preduzetništvo i finansije, Poslovna informatika, Pravo, Političke nauke i Ekonomija i poslovanje.

Pred Visokom školom za uslužni biznis u Sokocu slijedi i ljetna pauza u periodu od 16. jula do 16. avgusta.

Preporuka Agencije za razvoj visokog obrazovanja BIH za akreditaciju VUB-a (1)
Preporuka Agencije za razvoj visokog obrazovanja BIH za akreditaciju VUB-a (2)
Preporuka Agencije za razvoj visokog obrazovanja BIH za akreditaciju VUB-a (3)