Pažnja!!!

Kratak rok za prijavu!!!

U skladu sa potpisanim Međuinstitucionalnim sporazumom sa Univerzitetom Jaen, Španija, raspisuje se poziv za stipendijsku mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

Konkurs je otvoren za nastavno i nenastavno osoblje Visoke škole za uslužni biznis „VUB“.

Sva dokumenta potrebna za prijavu možete dobiti tako što ćete poslati upit na e-mail: info@vub.edu.ba

KRITERIJUMI ZA IZBOR:

Osnovni kriterijumi izbora su usklađenost studijskih programa, prethodno učešće u Erazmus+ programu mobilnosti, poznavanje engleskog jezika i ravnomerna zastupljenost studijskih programa.

PROCES PRIJAVLJIVANJA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na info@vub.edu.ba, poštom ili ih lično donijeti na Visoku školu za uslužni biznis “VUB“ Cara Lazara bb, 71350 Sokolac od 8:00 do 14:00 (radnim danom).

 Napomena za slanje: Prijava za Erazmus+ mobilnost – UNIVERZITET JAEN, ŠPANIJA

 VAŽNI DATUMI:

 Realizacija mobilnosti: od 18. jula 2022. do 25. jula 2022. (Nedelja obuke kadrova)

Rok za prijavu: 11. jul 2022. (10:00)

Dodatne informacije mogu se dobiti na Visokoj školi za uslužni biznis “VUB“ Cara Lazara bb, 71350 Sokolac ili lično na adresi od 8:00 do 14:00 (radnim danom).

BROŠURU MOŽETE PREUZETI OVDJE.


Erasmus+ mobility of teaching and non-teaching staff at the University of Jaen, Spain

Attention!!!

short application deadline!!!

In accordance with the signed Inter-institutional agreement with the University of Jaen, Spain, a call for scholarship mobility of teaching and non-teaching staff is being announced.

The competition is open to teaching and non-teaching staff of the The College of Service Business East Sarajevo – Sokolac Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina.

You can receive all documents required for application by sending an inquiry to the email: info@vub.edu.ba

SELECTION CRITERIA:

The basic selection criteria are the matching of study programs, previous participation in the Erasmus+ mobility program, knowledge of the English language and an even representation of study programs.

APPLICATION PROCESS:

You can send all documents electronically to info@vub.edu.ba, by post or bring them in person to the International office from 8:00 to 14:00 (working day).

Note for mailing: Application for Erasmus+ mobility – UNIVERSITY OF JAEN, SPAIN

IMPORTANT DATES:

Realization of mobility: from July 18, 2022 to July 25, 2022 (Staff Training Week)

Application deadline: July 11, 2022 (10:00)

Additional information can be obtained from the International office: PUT MAIL AND PHONE NUMBER OF INTERNATIONAL OFFICE or personally at the International office from 8:00 to 14:00 (working days)