Visoka škola za uslužni biznis Sokolac je, u okviru projekta Erasmus plus KA107, potpisala ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Haenu, Španija (Universida de Jaen, Spain) o mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata za školsku 2022/2023. godinu.

Zahvaljujući potpisanom ugovoru, studenti VUB-a će imati priliku da u narednoj akademskoj 2022/2023. godini učestvuju u programu mobilnosti studenata, tako što ce jedan semestar u trajanju od 5 mjeseci studirati na Univerzitetu u Haenu, Španija. Za cijeli period primaće stipendiju u skladu sa Erasmus plus standardima koja u potpunosti pokriva troškove života i studiranja za vrijeme mobilnosti.

Poziv za mobilnost studenata u svrhu studiranja će biti objavljen u narednom periodu. Više informacija možete dobiti putem e-maila info@vub.edu.ba

Vise informacija o Univerzitetu u Haenu možete naci na sledećem linku: https://www.ujaen.es/internacional/

BROŠURU MOŽETE PREUZETI OVDJE.