Direktor i profesori Visoke škole za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac su boravili u Španiji u okviru nedelje Međunarodne razmjene nastavnog osoblja ERASMUS + od 18 – 22. Jula na Univerzitetu Jaen (Haen).

Pored VUB-a učestvovalo je još 11 univerziteta iz 10 zemalja. Nakon registracije učesnika, prisutne je pozdravio predsednik međunarodne razmjene ispred Erasmusa, profesor Juan Raez Padilla, koji se zahvalio prisutnima na uzetom učešću i koji je predočio sve prednosti međunarodne razmjene nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru ERASMUS + programa.

Potom je profesor Juan Raez Padilla predstavio Univerzitet Jaen gdje se moglo zaključiti da se radi o jednom zaista prestižnom španskom univerzitetu. Nakon toga, Prof. Marko Milošević predsednik komisije za međunarodnu saradnju je prezentovao i predstavio Visoku školu za uslužni biznis istočno Sarajevo – Sokolac pred zvaničnicima Jaen Univerziteta i zemljama članicama nedelje međunarodne razmene nastavnog osoblja ERASMUS +.

Tokom boravka, profesori sa VUB-a su imali priliku da se upoznaju sa kulturnim znamenitostima grada Jaena, obišli su zgrade fakulteta, sportske hale, laboratorije i ostale zgrade u okviru Jaen Univerziteta koje je detaljno predstavio profesor Antonio Bueno Gonzales.

Nadalje, profesori su učestvovali u seminarima, sesijama i radionicama na teme novih trendova u internacionalizaciji, procedurama za upravljanje sistemom mobilnosti i prijemom stranih studenata, kao i upravljanju dokumentima, mehanizmima kontrole, međuinstitucionalnim sporazumima i osiguranja isplata grantova za učešće u razmeni.

– Konkretan, praktični ishod učešća u nedelji međunarodne razmjene nastavnog osoblja ERASMUS + se ogleda u činjenici da studenti Visoke škole za uslužni biznis mogu da odu 1 semestar na razmjenu na Univerzitet Jaen ili da nastave master studije na istoimenom univerzitetu, s tim da će im svi troškovi puta, boravka, hrane i školarine biti pokriveni u okviru ERASMUS + projekta. Ovim projektom Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac je napravila „veliki korak“ poboljšanja kvaliteta na polju međunarodne saradnje, s tim da je ovo samo početak i da će se škola truditi da već u skorom periodu omogući studentima internacionalizaciju i međunarodnu razmenu i na drugim evropskim univerzitetima – istakao je direktor Bakmaz.

U prilogu možete vidjeti prezentaciju, kratak video predstavljanja naše škole i fotografije sa događaja.