Visoka škola za uslužni biznis Sokolac – Istočno Sarajevo sredinom avgusta dobila je rješenje o akreditaciji za period od 2022. do 2027. godine, što podrazumijeva da su diplome stečene na ovoj školi priznate u cijelom svijetu i ne podliježu nikakvim verifikacijama.

Direktor Visoke škole za uslužni biznis Ognjen Bakmaz podsjetio je da ova škola ispunjava sve standarde kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, te da je proces reakreditacije trajao duže od predviđenog vremena zbog pandemije virusa korona.

– Postupak reakreditacije je trajao nepune tri godine i izvršena je kompletna procedura. Nakon Izvještaja kojim se potvrđuje ispunjenost svih kriterijuma za akreditaciju, koji je dobijen u junu, tražila se saglasnost Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, a potom je Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske izdala rješenje o akreditaciji, koje važi od 28. jula 2022., do 27. jula 2027. godine – naveo je Bakmaz.

Bakmaz je dodao da je u julu sedam profesora u okviru Erasmus projekta boravilo na Univerzitetu Dženu (Jaenu) u Španiji, dok će se drugi Erasmus projekat realizovati od 24. do 28. avgusta sa predstavnicima partnerskih organizacija iz Belgije, Turske, Italije i Rumunije.

– Visoka škola je nosilac ovog projekta i u pomenutom terminu će se održati radni sastanci, a već u drugoj polovini novembra očekuje se posjeta oko trideset studenata iz Belgije i Turske našoj ustanovi, gdje će boraviti sedam dana. Naziv projekta je „Ne diskriminaciji/Poštovanje“ a cilj je smanjenje diskriminacije među populacijom uzrasta od 18 do 30 godina. Projekat podrazumijeva aktivnosti kojima će se uticati u pravcu smanjenja predrasuda i diskriminacije prema izbjeglicama, pripadnicima ranjivih grupa i migrantima. U ovim aktivnostima će učestvovati predstavnici studenata omladine i omladinskih lidera iz ovih zemalja. Planirano je da se projekat realizuje u formi radionica, prezentacija i edukacija od strane stručnih lica koja se profesionalno bave pitanjima borbe protiv diskriminacije u svijetu, uključujući i profesore Visoke škole za uslužni biznis – pojasnio je on.

Konkurs za drugi upisni rok na Visoku školu za uslužni biznis biće objavljen 01. septembra i trajaće do 24. septembra kada će biti održan i prijemni ispit. Nastava počinje u prvoj sedmici oktobra i traje do početka januara.