Poštovani studenti, nastava u zimskom semestru akademske 2022/2023. godine, za studente Visoke škole za uslužni biznis počinje 3. oktobra 2022. godine.

Srećan početak nove akademske godine želi vam visoka škola za uslužni biznis.