U organizaciji Visoke škole za uslužni biznis, u periodu od 23.09. do 25.09.2022. godine na Jahorini u hotelu „Rajska dolina“ održan je prvi naučni skup „Balkan na Jahorini 2022″ na temu “Analiza aktuelne situacije i perspektive zajedničkog života i rada ljudi na Zapadnom Balkanu”

Pozdravne riječi, učesnicima naučnog skupa, uputili su predsjednik Naučnog odbora prof. dr Zoran Milošević, direktor Visoke škole doc. dr Ognjen Bakmaz, prof. dr Dragan Đuranović rektor Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i prof. dr Nikša Grgurević prodekan Fakulteta za Menadžment iz Herceg Novog.

I pored činjenice da je ovaj skup “prvenac” u, nadamo se, budućem tradicionalnom okupljanju naučnika i istraživača ovog dijela Balkana i Evrope, raduje činjenica da je privukao veliki broj poklonika pisane i usmene riječi iz Banja Luke, Sarajeva, Tuzle, Novog Sada, Beograda, Kosovske Mitrovice, Blaca i Herceg Novog.

Među brojnim temama, predstavljenim u Zborniku 22 istraživačka rada, najveće interesovanje slušalaca i polemičku raspravu izazvale su analize fokusirane na kretanje berzanskih indeksa na finansijskim tržištima zemalja u razvoju, digitane tehnologije i savremeno poslovanje – e uprava, privredni razvoj i ekologiju, nasilje nad starijim osobama, zakonodavna uređenost krivičnog djela protiv polne slobode u zemljama Zapadnog Balkana, mirno rješavanje radnih sporova, elektronske usluge u vrijeme pandemije COVID 19, ugostiteljsko turističko tržište i “identitet” poljoprivrednika.

U uvjerenju da je Jahorina, i ovoga puta, bila mjesto susretanja ljudi i ideja, svi učesnici naučnog skupa istakli su značaj saradnje i podrške zemalja Zapadnog Balkana, kao i pune afirmacije slobode kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala.