U skladu sa potpisanim Međuinstitucionalnim sporazumom sa našim partnerima iz Belgije, Italije, Rumunije i Turske, raspisuje se poziv za učešće studenata u projektu.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA : NE Diskriminaciji

Naš projekat uključuje ​​aktivnosti za mlade u svrhu spriječavanja predrasuda i diskriminacija prema izbjeglicama, ranjivim grupama i migrantima. Ove aktivnosti imaju za cilj smanjenje rasizma i diskriminacije među mladima.

Projekat će promovisati intersekcionalno razumijevanje rasizma i društvenih pitanja vezanih za rasizam. Učesnici i ciljne grupe će naučiti kako promovisati antidiskriminacijsku praksu i stavove u svom širem radu sa izbjeglicama i u njihovom svakodnevnom životu.

Cilj projekta:

– Omogućiti učesnicima i ciljnim grupama da integrišu borbu protiv diskriminacije u svoj svakodnevni život

– Smanjenje obrazaca djelovanja koji pomažu diskriminatornom razmišljanju među ciljnim grupama; Povećanje tolerancije i empatije

– Dijeljenje metoda i materijala za borbu protiv diskriminacije

– Povezivanje teorije i prakse kroz zajedničko upravljanje i dalji razvoj materijala

– Omogućiti učesnicima da komuniciraju sa organizacijama koje se bore protiv rasizma i razviju aktivnosti u ovoj oblasti u svojim zajednicama.

– Povećati svijest učesnika i ciljnih institucija u vezi sa problemima diskriminacije

Naši partneri: Belgija, Italija, Rumunija, Turska

Hostel City Center Sarajevo
25 Novembar –  04 Decembar 2022

Konkurs je otvoren za studente Visoke škole za uslužni biznis „VUB“.

Sva dokumenta potrebna za prijavu možete dobiti tako što ćete poslati upit na e-mail: info@vub.edu.ba

PROCES PRIJAVLJIVANJA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na info@vub.edu.ba, poštom ili ih lično donijeti na Visoku školu za uslužni biznis “VUB“ Cara Lazara bb, 71350 Sokolac od 8:00 do 14:00 (radnim danom).

 Napomena za slanje: Prijava ERASMUS+ PROJEKTU  INTERNATIONAL YOUTH MOBILITY KA 152

 VAŽNI DATUMI:

Realizacija projekta: od 25. novembra 2022. do 04. decembra 2022.

Rok za prijavu: 30. oktobar 2022.

Dodatne informacije mogu se dobiti na Visokoj školi za uslužni biznis “VUB“ Cara Lazara bb, 71350 Sokolac ili lično na adresi od 8:00 do 14:00 (radnim danom).

Brošuru možete preuzeti OVDJE.