U skladu sa potpisanim Međuinstitucionalnim sporazumom sa Univerzitetom Jaen, Španija, raspisuje se poziv za stipendijsku mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

Konkurs je otvoren za nastavno i nenastavno osoblje Visoke škole za uslužni biznis „VUB“.

Sva dokumenta potrebna za prijavu možete dobiti tako što ćete poslati upit na e-mail: info@vub.edu.ba

KRITERIJUMI ZA IZBOR:

Osnovni kriterijumi izbora su usklađenost studijskih programa, prethodno učešće u Erazmus+ programu mobilnosti, poznavanje engleskog jezika i ravnomerna zastupljenost studijskih programa.

PROCES PRIJAVLJIVANJA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na info@vub.edu.ba, poštom ili ih lično donijeti na Visoku školu za uslužni biznis “VUB“ Cara Lazara bb, 71350 Sokolac od 8:00 do 14:00 (radnim danom).

Napomena za slanje: Prijava za Erazmus+ INTERNATIONAL STAFF WEEK – UNIVERZITET JAEN, ŠPANIJA

Konkurs je otvoren za studente Visoke škole za uslužni biznis „VUB“.

Sva dokumenta potrebna za prijavu možete dobiti tako što ćete poslati upit na e-mail: info@vub.edu.ba

PROCES PRIJAVLJIVANJA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na info@vub.edu.ba, poštom ili ih lično donijeti na Visoku školu za uslužni biznis “VUB“ Cara Lazara bb, 71350 Sokolac od 8:00 do 14:00 (radnim danom).

 Napomena za slanje: Prijava za Erazmus+ INTERNATIONAL STAFF WEEK – UNIVERZITET JAEN, ŠPANIJA

 VAŽNI DATUMI:

Realizacija projekta: od 12. decembra 2022. do 16. decembra 2022.

Rok za prijavu: 21. oktobar 2022.

Dodatne informacije mogu se dobiti na Visokoj školi za uslužni biznis “VUB“ Cara Lazara bb, 71350 Sokolac ili lično na adresi od 8:00 do 14:00 (radnim danom).

Brošuru možete preuzeti OVDJE.