Svečana dodjela diploma za studente Visoke škole za uslužni biznis, koji su diplomirali u periodu od 20.11.2021. do 29.10.2022. godine, održaće se 12.11.2022. godine u 12 časova u amfiteatru škole.