Svečanom dodjelom diploma i prigodnim programom juče je na Visokoj školi za uslužni biznis u Sokocu, ispraćena 15 generacija studenata ove obrazovne ustanove, u okviru koje je diplome preuzelo oko 140 svršenih studenata.

Predsjednik komisije za međunarodnu saradnju profesor dr Marko Milošević istakao je da škola svake godine dobija na kvalitetu.

Unazad nekoliko godina intenzivno radimo na međunarodnoj saradnji i sklapamo sporazume sa stranim fakultetima kako bi studentima ponudili veći kvalitet, da njihove diplome dobiju na značaju i budu vidljivije, jače i prepoznate ne samo na domaćem već i međunarodnom tržištu. Škola je prethodnih godina ostvarila značajne napretke, pomenuću da imamo praktičnu realizaciju sporazuma sa kanadskim koledžom Acsenda iz Vankuvera, na kojem nastavu trenutno pohađaju naša tri studenta Ilija Đukić, Milica Milidrag i Sergej Curević. Pored toga, škola je učesnik dva međunarodna Erasmus plus projekta. Jedan je počeo da se odvija jula 2022. godine u okviru kojeg bi na proljeće nekoliko naših studenata trebalo da se nađe na univerzitetu Haen u Španiji na završetku treće godine studija. Pored toga, profesori i studenti VUB-a će od 25 novembra do 4. decembra biti domaćini u hotelu City u Sarajevu zajedno sa kolegama iz Turske, Italije, Belgije i Rumunije sprovoditi Međunarodni Erasmus plus projekat K-125 International youth mobility na temu „Ne diskriminaciji“, rekao je Milošević i dodao da se sve radi u cilju jačanja i prepoznavanja ovog fakulteta i njegove diplome, što su studenti prepoznali, pa se stopa upisa iz godine u godinu osjetno povećava.

Dragan Vukasović profesor računovodstva i revizije te finansija, smatra da je ovaj model obrazovanja perspektivan i da ga samo treba graditi.

– Od prve generacije koja se upisala ovu školu do danas naš cilj je bio da studentima prenesemo znanje i spremimo ih za praksu, a onim studentima koji su već u praksi da unaprijede svoja znanja i mislim da ovakav oblik škole i obrazovanja model koji će u budućnosti očuvati znanje. VUB ima pozitivan imidž na širem prostoru, a mi svakim danom radimo na tome da podignemo ugled diplome, rekao je Vukasović i dodao da je ovom diplomom dobijaju nivo znanja koji će im u budućnosti olakšati karijeru.

 

Ove godine su po prvi put dodijeljene nagrade za najbolje studente koji su tokom školovanja ostvarili najveće prosječne ocijene, i one su otišle u ruke Natalije Škipine sa studijskog programa Političkih nauka i Dilavera Mašića sa studijskog programa poslovne informatike.

Škipina je istakla da je tokom studija stekla pravi spoj znanja i primjenjivih vještina te da je upis na ovu visokoškolsku ustanovu bila jedna od najboljih odluka.

– Završila sam Političke nauke smjer nacionalna bezbjednost. Još od srednje škole sam imala želju da upišem upravo ovaj smjer i mogu reći da sam izuzetno zadovoljna kako fakultetom tako i nastavnim kadrom koji nam je prenio praktična znanja. Dobila sam nezaboravno iskustvo i lekcije i sve najbolje mogu da kažem o ovom fakultetu, kazala je Škipina.

Direktor Škole Ognjen Bakmaz istakao je da je upis u akademsku 2022/2023. godinu završen i da je nastava je u toku.

– Uspješno smo realizovali postupak reakreditacije naše Ustanove, a po prvi put smo bili organizatori Naučne konferencije na Jahorini u septembru. Osim toga, postali smo članica Svjetske organizacije Univerziteta, kao jedina visokoškolska ustanova iz Bosne i Hercegovine. U ovoj školskoj godini upisano je oko 600 studenata na naše studijske programe: preduzetništvo i finansije i javna uprava i bezbjednost u trogodišnjem trajanju, te pravo, političke nauke i ekonomija i poslovanje u četverogodišnjem trajanju. Na preporuke recenzenata radili smo određene izmjene tih studijskih programa, tako da su inovirani, pa tako recimo za studijski program pravo i zvanja diplomirani pravnik naši studenti mogu da polažu pravosudni ispit, što je jedna od novina u odnosu na prethodne godine. U našoj ustanovi radi 15 nastavnika u punom radnom vremenu, 12 dodatno angažovanih nastavnika i 6 administrativnih radnika, rekao je Bakmaz.

Visoka škola za uslužni biznis osnovana je 2007. godine, u Sokocu, sa željom da postane regionalni centar modernog obrazovanja, i ciljem da obrazuje kompetentne i sposobne lidere, koji mogu da doprinesu razvoju i kvalitetu poslovnog okruženja.