U okviru Erasmus+ projekta K152 „International Youth Mobility“ studenti i profesori Visoke škole za uslužni biznis Sokolac, bili su domaćini studentima partnerskih organizacija iz Belgije, Italije, Rumunije i Turske u okviru provođenja aktivnosti na projektu “Ne diskriminaciji”, odnosno aktivnosti za mlade u svrhu borbe protiv rasizma, sprječavanja predrasuda i diskriminacije prema izbjeglicama, ranjivim grupama i migrantima.

Učesnici su razmatrali mnogobrojne ideje i mogućnosti s ciljem razvijanja svijesti učesnika, ciljanih grupa i institucija u vezi sa problemima diskriminacije; integracije borbe protiv diskriminacije u svakodnevnom životu učesnika projekta i ciljanih grupa; povećanja tolerancije i empatije; olakšanja pristupa i komunikacije sa organizacijama koje se u svojim zajednicama bore protiv rasizma i diskriminacije.

Veliki doprinos projektu kojim rukovodi profesorica naše škole Mr Ivana Đurić Mojsilović, dao je i profesor Visoke škole Doc. dr Dražen Erkić, koji je učesnicima održao predavanje na temu ”Diskriminacija i otkrivanje krivičnih dijela vezanih za diskriminaciju u Bosni i Hercegovini”.