Na poziv univerziteta iz Jaena (Španija) nastavno i nenastavno osoblje Visoke škole za uslužni biznis boravi u periodu od 12.12-17.12. 2022. godine, aktivno učestvuje na petom po redu “ International staff week – Jaen december 2022″, u okviru Erasmus + projekta.

Osim predstavnika Visoke škole dogadjaju prisustvuje osoblje i profesori sa univerziteta iz Tunisa, Libana, Crne Gore, Nigerije, Gabona i Senegala.

Predstavnici VUB-a su dogovorili nastavak saradnje na Erasmus + projektima sa univerziteta Jaen.

U toku boravka potpisan je memorandum o zajedničkoj organizaciji druge po redu medjunarodne konferencije „Balkan na Jahorini“ sa univerzitetom iz Jaena.