Rezultate kolokvijuma iz predmeta ,,Teorije konflikata“:

Vukojčić Nemanja – 7 (sedam)
Glamočić Robert – 9 (devet)
Drakovac Nermin – 8 (sedam)
Babović Stefan – 8 (osam)
Jovović Miladin – 7 (sedam)
Štolba Ivan – 8 (osam)
Jovanović Mirjana – 8 (osam)
Janković Đorđe – 8 (osam)
Konjokrad Tomo – 9 (devet)
Faković Merima – 9 (devet)
Bilinac Miloš – 9 (devet)

Prof.dr Aco Bobić