Rezultate kolokvijuma iz predmeta „Finansijska matematika“ možete preuzeti OVDJE.