Visoka škola za uslužni biznis Sokolac je i ove godine kao i predhodnih godina koorganizator XII međunarodnoj konferenciji o društvenom i tehnološkom razvoju (STED 2023) koja se održava u organizaciji Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Konferencija će se održati u Trebinju u hotelu Leotar, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, od 15. do 18. juna 2023. godine.

Teme konferencije

Konferencija će pokriti različite tematske oblasti:

 • Inženjerstvo, tehnologija i materijali,
 • Računarske nauke,
 • Ekologija, energetska efikasnost i zelena energija,
 • Ekonomske nauke i menadžment,
 • Pravne nauke,
 • Psihologija,
 • Obrazovanje i
 • Medicinske nauke.

Rokovi za prijavu radova:

 • rok za slanje izvoda je 1. maj 2023.
 • rok za slanje punih radova 15. juli 2023.

Troškovi participacije od 90€ uključuju:

 • prijavu do dva rada,
 • konferencijski materijal i program,
 • večeru,
 • kafu i izlet.

Za dodatne informacije o konferenciji molimo da nas kontaktirate na:

Tel: +387 378 300
E-mail: stedconference@gmail.com
Konferencijski website: www.conf.univerzitetpim.com
Kontakt osoba: doc. dr Dejan Kojić
Tel: +387 66 253-217 | E-mail: kojic.d@hotmail.com