Kolokvijum iz Kriminalistike je 27. aprila u 16 časova.