Rezultati kolokvijuma broj 1 iz predmeta ,,Bezbjednosni menadžment“ održanog 3.maja 2023.godine:

Sara K. 79
Dobrila B. 65
Maja P. 54
Danka M. 54
Drita H. 53
Danijela D. 53
Nikola S. 52
Emira P. 51
Milica M. 51
Boris P. 46
Nikolina B. 45
Anja M. 44
Almedin D. 38
Andrej G. 37
Vanja K. 34
Kristina K. 33
Teodora V. 33
Tamara V. 27
Mihajlo M. 27
Nemanja Č. 26
Nikola G. 26
Vladana M. 25
Vidan H. 20
Nikola P. 20
Aleksandar Č. 20
Filip B. 19
Admira M. 18