Dana 17.5.2023. godine u Sarajevu održan je radni sastanak na temu “Kako poboljšati mobilnost studenata, akademskog i administrativnog osoblja”. Organizator sastanka je bio Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP).

Sastanku je prisustvovao direktor Visoke škole za uslužni biznis Dr. Ognjen Bakmaz.

Tokom sastanka predstavljena je analiza propisa visokoškolskih ustanova iz područja mobilnosti. Dragana Dilber iz Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja predstavila je model pravilnika o međunarodnoj razmjeni studenata, akademskog i administrativnog osoblja. Prisutnima se obratio i gospodin Suad Muhibić, direktor ERASMUS+ centra u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom je prezentovao nove mogućnosti koje pruža Erasmus+ program.