Konkurs za upis nove generacije studenata na Visokoj školi za uslužni biznis, Istočno Sarajevo – Sokolac biće objavljen 3. juna 2023. godine.

Tekst Konkursa za upis studenata u akademskoj 2023/2024. godini biće objavljen u dnevnim novinama i na internet stranici Visoke škole za uslužni biznis www.vub.edu.ba.

Kako je predviđeno Akademskim kalendarom prijem dokumenata za upis trajaće od 12. juna do 30. juna 2023. godine.

Prijemni ispit za upis u prvu godinu zakazan je 03. jula 2023. godine, a upis primljenih kandidata trajaće od 10. jula do 15. jula 2023. godine.