Dana 31.05.2023. godine u vremenu od 16,00 do 18,15 časova u prostorijama Visoke škole za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac održane su vježbe iz predmeta Kriminalistika i Bezbjednosni menadžment.

U sklopu predmeta Kriminalistika vježbe su izvođene iz oblasti „Papilaroskopije – daktiloskopska identifikacija“ gdje su studenti u prvom dijelu mogli da se upoznaju sa praktičnim načinom daktiloskopiranja lica, a u drugom dijelu su u improvizaciji izvršenog krivičnog djela „Teške krađe, provaljivanjem u stan“ imali za obavezu da sami pronađu, izazovu, obrade i tumače ostavljene tragove papilarnih linija od izvršioca/izvršilaca krivičnog dijela.

U sklopu predmeta Bezbjednosni menadžment odrađene su vježbe iz oblasti Faze (procesi) bezbejdnosnog menadžmenta – Planiranje kao faza bezbjednosnog menadžmenta, gdje su studenti imali obavezu da na osnovu postavljenog zadatka obezbjeđenja fudbalske utakmice, prođu kroz sve faze bezbjednosnog menadžmenta sa posebni osvrtom na izradu Plana i realizacije zadatka kroz plan.

U realizaciji vježbi učestvovao je predmetni profesor doc.dr Dražan Erkić, kao i eksperti iz prakse.