Druga Međunarodna konferencija o savremenim dostignućima u nauci i tehnologiji (CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY – COAST), u organizaciji Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, a čiji je koorganizator i Visoka škola za uslužni biznis Sokolac održana je u periodu od 31. maja do 3. juna u hotelu Hungest San rizort (Hungest Sun Resort) u Herceg Novom.

Druga Međunarodna konferencija o savremenim dostignućima u nauci i tehnologiji u organizaciji Fakulteta za menadžment je okupila oko 400 učesnika, naučnika i istraživača potvrdio je prodekan za nastavu prof. dr Nikša Grgurević.

“Imamo 14 koorganizatora ove godine iz različitih država kako Balkana, EU, Rusije, tako da je veliki broj radova, učesnika iz oblasti tehnologije, ekonomije, menadžmenta, turizma, zdravstva, filozofije, psihologije i drugih. Riječ je o jednoj multidisciplinarnoj konferenciji, koja će zahvaljujući ovim susretima, kroz odgovorajući zbornik radova da pruži odgovore na brojna pitanja iz različitih oblasti, za sve učesnike. Nama je posebno zadovoljstvo da na ovaj način razvijamo ne samo naučnu misao, nego da razvijamo i kongresni turizam. Imamo veliki broj onih, koji se vraćaju u Herceg Novi i zadovoljstvo je što imamo priliku da naš grad prezentujemo u najboljem svjetlu da što više naučnika dolazi i širimo saradnju, da imamo priliku za druženje i za buduće projekte, koje se otvaraju iz ovakvih konferencija”, objašnjava prof. dr Grugurević.

Ispred Visoke škole za uslužni biznis Sokolac, na COAST konferenciji učestvovali su direktor doc. dr Ognjen Bakmaz, prof. dr Aco Bobić i prof. dr Dragan Vukasović.