Rezultati kolokvijuma broj 2 iz predmeta ,,Bezbjednosni menadžment“ održanog 31.maja 2023.godine:

V. Mrdović 34
A. Mehinagić 32
N. Batovac 32
M. Memedović 30
E. Prolaz 29
V.Kokošar 29
S. Kosorić 28
D. Hadzibeganović 27
K. Kavaz 27
B. Pavlović 26
D. Draganić 26
T. Veljović 26
J. Ružić 22
M. Majstorović 20
A. Marković 20
A. Janjić 11
S. Dotlić –

Doc. dr Dražan Erkić