Rezultati kolokvijuma br.2 iz predmeta ”KRIMINALISTIKA“ održanog dana 31.05.2023. godine.

 1. M. Pekić (42)
 2. D. Hadžibeganović (39)
 3. S. Imamović (34)
 4. I. Maksimović (33)
 5. A. Hadžović (26)
 6. D. Todorović (26)
 7. M. Vuković (23)
 8. D. Banduka (18)
 9. H. Selimović (13)
 10. M. Jošić (9)
 11. A. Samardžija (2)
 12. M. Garić (0)

Doc. dr Dražan Erkić