Visoka škola za uslužni biznis Sokolac – Istočno Sarajevo organizuje drugu naučno-stručnu konferenciju pod radnim nazivom „Razvojne perspektive Zapadnog Balkana u 21. vijeku”.

Konferencija će biti održana na Jahorini u hotelu Rajska dolina u period od 22 do 23.09.2023. godine

Na ovom skupu, pored izlaganja istraživačkih radova autora iz različitih oblasti, 22.09.2023. godine (petak), u periodu od 17 do 19 časova, planirana je organizacija radionice posvećene „Brendiranju proizvoda sa geografskim porijeklom“ uz učešće istaknutih predavača iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

U okviru navedenog događaja planirano je i učešće, s ciljem boljeg problemskog razumijevanja teme radionice, ali i pokretanja konkretnih aktivnosti, privrednika sarajevsko-romanijske regije, u odnosu na posebnost i tržišnu identifikaciju proizvoda ovog podneblja.

,,Imajući u vidu da će jedan broj predavača iznijeti svoja saznanja u zadatom okviru kao “iskustava Srbije”, verujemo da nam slična iskustva možete preneti i u odnosu na regionalne (RS), državne (BiH) i međunarodne trendove” – istakli su iz Visoke školi za uslužni biznis.