Visoka škola za uslužni biznis Sokolac – Istočno Sarajevo bila je domaćin druge načne konferencije  „Razvojne perspektive Zapadnog Balkana u XXI vijeku“ koja je održana na Jahorini 22-23.09.2023. godine  u hotelu “Rajska dolina”.

Konferenciju je svečano otvorio predsjednik naučnog odbora prof. dr Zoran Milošević, a u ime organizatora prisutnima se obratio predsjednik organizacionog odbora prof. dr Joko Dragojlović i direktor škole doc. dr Ognjen Bakmaz.

U prvom radnom danu konferencije, 22.09.2023. godine (petak), pored izlaganja istraživačkih radova autora iz različitih oblasti, održana je i radionica posvećena „brendiranju proizvoda sa geografskim porijeklom“ uz učešće istaknutih predavača iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Aktivno učešće u navedenom događaju uzeli su:

Mr Mladenka Pandurević, direktor Gradske razvojne agencije grada Istočno Sarajevo, uputivši pozdrave svim učesnicima konferencije, ukazala je na njen tematski značaj, posebno u dijelu koji valorizuje razvojne perspektive privrednih subjekata sarajevske regije kao “brendiranog” geografskog područja.

Doc. dr Dragan Brenjo, šef Odsjeka za sertifikaciju i označavanje hrane, Agencija za sigurnost hrane Bosne  i Hercegovine, istakao je koje su “Prednosti i faktori uspjeha implementacije geografske oznake za prehrambene proizvode – iskustva Republike Srpske i BiH i potencijal geografskih oznaka Sarajevsko-romanijske regije.”

Milica Adamović, Zavod za intelektualnu svojinu – Beograd, grupa za industrijski dizajn i oznake geografskog porekla (OGP), osvrnula se na “Pojam, pravni okvir i postupak zaštite OGP pred Zavodom za intelektualnu svojinu RS“, „Međunarodno registrovanje, primeri zaštićenih OGP na nacionalnom i međunarodnom nivou“ i „Značaj OGP i značaj udruživanja proizvođača“.

Marija Božić, Zavod za intelektualnu svojinu – Beograd, pomoćnik direktora, Sektor za znake razlikovanja, fokusirala se na “Mogućnosti zaštite proizvoda sa geografskim poreklom u Srbiji i na međunarodnom nivou“ i stim u vezi osvrnula se na „Uporedni prikaz i prednosti zaštite kolektivnim žigom udruženja proizvodjača kao i prednosti zaštite OGP u Srbiji sa primerima iz prakse“.

Mr Slavica Ašonja, načelnik Odjeljenja za upravljanje razvojem, privredu, finansije i društvene djelatnosti je preko prezentacije koja je bazirana na dosadašnjim iskustvima sa Romanijskim skorup-kajmakom, ukazala na izazove pred kojim su “Proizvodi sa oznakom geografskog porijekla – potencijal za razvoj ruralnih područja putem integracije sa ostalim akterima u lancima vrijednosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda”.

Radionica je održana  s ciljem  boljeg problemskog razumijevanja  ali i pokretanja konkretnih aktivnosti, prije svih, kod privrednika sarajevsko-romanijske regije, u odnosu na posebnost i tržišnu identifikaciju proizvoda ovog podneblja.

Pomenuti predavači su iznijeli svoja saznanja u zadatom okviru kao “iskustava Republike Srpske – BiH i Srbije”, posebno u odnosu na trendove na unutrašnjem i međunarodnom planu. Još jednom je podcrtan značaj sistemskog pristupa u brendiranju proizvoda sa geografskim porijeklom, u kome sve “karike u lancu”, od pojedinaca, udruženja, lokalnih samouprava do nacionalnog i međunarodnog nivoa imaju svoju posebnost i veliki značaj.

U drugom radnom danu konferencije, 23.09.2023 godine (subota), nastavljeno je izlaganje istraživačkih radova, obuhvaćenih u štampanom Zborniku na 466 strana i kreativno učešće 64 (ko)autora.

Konferencija je, kao i prethodna, istraživačkim rezultatima i prisustvom brojnih istraživača, još jednom potvrdila značaj uspješne saradnje Visoke škole za uslužni biznis i drugih Visokoškolskih ustanova, kako iz naše zemlje tako i zemalja iz okruženja.