Rezultati kolokvijuma broj 1 iz predmeta ,,Geopolitika“ održanog 9.novembra 2023.godine:

Spomenka G. (73) – 8
Vladan H. (54) – 6
Ivan Š. (41) – 5
Vladimir V. (40) – 5

dr Dražan Erkić