Rezultate prvog kolokvijuma iz Sociologije održanog 11.11.2023.godine.

1. Nikolić Tanja, 8
2. Delić Milica, 7
3. Ivzić Miloš, 6
4. Vucelja Jelena, 6
5. Krnojelac Marija, 6
6. Pekić Milan, 8
7. Delić Željana, 7
8. Tasić Nikodina, 9
9. Motika Boris, 6
10. Radovanović Milan, 8
11. Deljo Aldin, 6
12. Živković Andrea, 6
13. Kosorić Stefan, 7
14. Arsenić Vitomir, 7
15. Tasevski Jelena, 9
16. Erić Kristina, 8
17. Alikadić Samira, 8
18. Bajat Milica, 9
19. Draškić Nemanja, 9
20. Smić Njegoš, 8
21. Ljubinac Danijela, 9
22. Bojović Ignjat, 9
23. Razdoljac Ranka, 9
24. Kapetanović Aleksandra,9
25. Sokolović Nemanja, 9
26. Lubura Ana, 9
27. Kosorić Dragana, 9
28. Odalović Nađa, 8
29. Kosarić Željana, 9
30. Mirić Marko, 9
31. Karamukatović Ajla, 9

Napomena: Studenti koji nisu položili kolokvijum nisu na spisku.

Prof. dr Ivana Milovanović