Kolokvijum iz Menadžmenta usluga je 23. novembra u 17 časova.