Prvi kolokvijum iz Osnova građanskog prava je 28. novembra u 15 časova.