Obavještavamo vas da će, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 43/07), utorak, 21.11.2023. godine, Dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma za BIH, biti proglašen neradnim danom na Visokoj školi za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac.

Ovom prilikom, želimo vas informisati da tog dana neće biti održana nastava niti bilo koje druge aktivnosti na Školi. Takođe, administrativne službe Škole neće raditi.