Obavještavaju se student prve godine studijskog programa Pravo da će se prvi kolokvijum iz Osnova građanskog prava održati 28. novembra u 15. časova.