Rezultate kolokvijuma iz Radnog prava:

  1. Draganić D. – 7
  2. Janjić A. – 7
  3. Perišić M. – 7
  4. Kavaz K. – 8
  5. Mrdović V. – 7
  6. Veljović T. – 8