Na Visokoj školi za uslužni biznis u Sokocu juče je direktor Kancelarije za borbu protiv droga u Vladi Republike Srbije Milan Pekić održao gostujuće predavanje studentima i profesorima Visoke škole.

Na početku predavanja prisutne je pozdravio profesor škole Aco Bobić i zahvalio se direktoru Pekiću na gostovanju.

Gospodin Pekić održao je predavanje u okviru programa „Znanjem protiv zloupotrebe droga“, na temu zloupotrebe psihoaktivnih susptanci i posledica koje one imaju po pojedinca, porodicu i društvo u cjelini.

Posebno je istakao značaj edukacije i prevencije u ovoj oblasti, kao i štetnost konzumiranja psihoaktivnih supstanci i posledica konzumiranja na sve aspekte života. Takođe, direktor Kancelarije je istakao na koji način i u kojim ustanovama korisnici psihoaktivnih supstanci mogu potražiti pomoć, kao i koje su to organizacije civilnog društva koje mogu pomoći na putu rehabilitacije i resocijalizacije.

Cilj posjete bio je unapređenje kompetencija profesora kada je reč o štetnosti psihoaktivnih supstanci.

Milan Pekić je direktor Kancelarije za borbu protiv droga u Vladi Republike Srbije.

Završio je Kriminalističku akademiju u Beogradu, smer kriminologija, i Visoke studije bezbednosti i odbrane u okviru Škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane u Beogradu.

Većinu svoje karijere proveo je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, obavljajući poslove vezane za zloupotrebu droga.