Rezultate ispita iz predmeta ,,Upravljanje obrazovanjem u društvenim djelatnostima“ održanog 17.februara 2024.godine:

1. Biber Amar 7
2. Kenjić Dragana 10
3. Kovač Bojana 10
4. Štolba Ivan 9
5. Cerovina Aleksandr 10
6. Faković Merima 10
7. Mišić Mario 9