Prvi kolokvijum iz Bezbjednosnog menadžmenta je 04.04. u 16h.