Rezultate kolokvijuma br.1 iz predmeta ”KRIMINALISTIKA“ održanog dana 04.04.2024. godine možete preuzeti OVDJE.