Međunarodna organizacija Frankofonije (OIF), u saradnji sa Državnim univerzitetom za nauku i tehnologiju POLITEHNICA iz Bukurešta, Rumunija, organizuje Frankofonski letnji univerzitet iz oblasti međunarodnih odnosa od 1. do 5. jula 2024. godine. Ovaj program je namijenjen studentima i diplomcima visokog obrazovanja u dobi od 20 do 28 godina.
Minimalni zahtijevani nivo poznavanja francuskog jezika je B2. Svi troškovi transporta, ishrane i smještaja biće pokriveni od strane organizatora.
Rok za prijavljivanje je 15. maj 2024. godine.
Za detaljne informacije o uslovima učešća i procesu registracije, molimo vas da posjetite sljedeći link: https://mfr.upb.ro/nos-evenements/universite-dete-des-jeunes-en-relations-internationales