Predstavnici privatnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske, Banjaluka Koledž, Nezavisni univerzitet Banjaluka, Univerzitet za poslovne studije Banjaluka, Visoka tehnička škola Doboj, Visoka škola za uslužni biznis Sokolac, Univerzitet Sinergija Bijeljina, Univerzitet Bijeljina i Univerzitet PIM, održali su juče zajednički sastanak.

Raspravljano je o aktuelnoj situaciji u visokom obrazovanju Republike Srpske, sa naglaskom na funkcionisanje privatnih visokoškolskih ustanova.

Zaključeno je da se pokrenu aktivnosti na formiranju Udruženja privatnih visokoškolskih ustanova Republike Srpske, kako bi se obezbijedio zajednički nastup prema svim relevantnim institucijama visokog obrazovanja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.