Rezultati kolokvijuma br.1 iz predmeta „Poslovne komunikacije“ održanog dana 25.04.2024. godine:

Mićić M. – 43 bodova
Racković B. – 37 bodova
Mehinagić A. – 48 bodova
Janjić A. – 37 bodova
Draganić D. – 45 bodova
Batovac N. – 46 bodova
Miletić D. – 45 bodova
Marković A. – 40 bodova
Perišić M. – 39 bodova
Stanišić A. – 37 bodova
Pavlović B. – 50 bodova
Ružić J. – 31 bodova
Vukojčić M. – 36 bodova
Kokošar V. – 48 bodova
Veljović J. – 35 bodova
Plakalović T. – 40 bodova
Malagić A. – 47 bodova
Majstorivić M. – 46 bodova
Kmekić T. – 48 bodova
Mičić M. – 50 bodova