Rezultati kolokvijuma br.1 iz predmeta „Odnosi sa javnošću“ održanog dana 24.04.2024. godine:

 1. Todorović D. – 46 bodova
 2. Pitić A. – 50 bodova
 3. Vuković M. – 40 bodova
 4. Zelenović A. – 42 bodova
 5. Imamović S. – 50 bodova
 6. Živanović V. – 43 bodova
 7. Pekić M. – 44 bodova
 8. Prolaz E. – 47 bodova
 9. Drašković A. – 46 bodova
 10. Mumović N. – 41 bodova
 11. Maksimović I. – 49 bodova
 12. Lopatić N. – 42 bodova
 13. Despotović D. – 46 bodova
 14. Dragolj A. – 42 bodova
 15. Jošić M. – 50 bodova