Kolokvijum iz Savremenih sistema bezbjednosti je 31. maja u 17h.